Werkwijze

Wat is counseling:

Counseling is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het is resultaatgericht en praktisch van aard. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de emotionele aspecten van jouw vragen, jouw gevoelens, gedrag en gedachten en de problemen die je ondervindt.

Wat is coachen en hoe staat dit in verhouding tot counseling:

Coachen is meer een proces om in beweging te komen, zodat er een verschuiving van "denken naar doen" op gang komt. Als gecoachte geef jij aan waar je aan wilt werken. Bij dit veranderingsproces ondersteun, begeleid ik jou op motiverende wijze. Met coachen weet jij wat je wilt bereiken en help ik je om de juiste strategieën en acties daarbij te gebruiken. Op die manier kun jij je doel bereiken.

Counselinggesprekken gaan op de volgende wijze:

Een kennismakingsgesprek zal zo snel mogelijk na aanmelding plaatsvinden. Dit is een oriënterend gesprek waarin duidelijk wordt of we samen een volgend traject aan zullen gaan. Het gesprek duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier.

Gemiddeld bestaat een counselingtraject uit 5 gesprekken maar we houden jouw tempo aan en dat kan ook langer of korter zijn.

Op welke wijze de gesprekken gaan hangt af van wat bij jou passend is. Dat kan met veel metaforen (gericht op ACT therapie, Acceptance and Commitment Therapie), maar ook met Rationeel Emotieve Therapie, Neuro Linguïstisch Programmeren en Transactionele Analyse, dat zijn interventiemodellen die ik afwisselend gebruik in mijn gesprekken.
Ook maak ik gebruik van EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van nare of traumatische ervaringen, zoals een verkeersongeval, een geweldsmisdrijf, maar bijvoorbeeld ook pesterijen of nare ervaringen in de jeugd. Tijdens een EMDR-behandeling zal ik u vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Tegelijkertijd wordt een visuele of auditieve stimulus aangeboden. Door de aandacht te moeten verdelen over de nare herinnering enerzijds en de afleidende stimulus anderzijds, komt verwerking op gang. Hierdoor verliest de herinnering aan emotionele lading en ontstaat er ruimte om anders op de ervaring terug te zien en verder te kunnen met het leven nu. EMDR kan ook ingezet worden bij angstklachten, rouw en zelfbeeldproblematiek.
In de gesprekken maak ik gebruik van mijn kennis en kunde over psychologie. En helaas, hoe lastig soms ook, jij bent degene die aan de slag mag gaan, bij mij kun je tanken, maar zelf mag je rijden, om maar een metafoor te gebruiken.

De sessies duren ongeveer een uur en je krijgt van mij een overzicht waarin algemene voorwaarden staan beschreven. Natuurlijk ben je vrij om het counselingtraject (tussentijds) te stoppen.

"it is not the Strongest of the Species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change." (Charles Darwin)